Meisje Bloem naar de bibliotheek

 

Voor de Openbare Bibliotheken in Nederland heeft Mart Seerden (ex directeur basisscholengroep Noord Limburg ) de volgende, enthousiaste recensies geschreven van het boek Meisje Bloem en het lesboek "De gedachten van Meisje Bloem". Binnenkort is Meisje Bloem zowel Prentenboek als Lesboek te leen via de openbare bibliotheken (of te bestellen).

Recensie: NBD Biblion 2019:

Meisje Bloem / door Clémence Leijten & Joris Leijten. - Nijmegen : Joleijt, [2019]. - 110 pagina's :

zwart-wit illustraties ; 21 x 30 cm (Een leukere wereld).

Oblong formaat prentenboek (A4, gelijmd, stevig papier, heel zwart-wit in zijn uitvoering) waarin we op een ontroerende manier kennismaken met Meisje Bloem. De ontroering zit hem in het gegeven dat Meisje Bloem (zo) geheel en al op haar eigen manier speelt, nadenkt, mijmert over de dingen die ze tegenkomt, onderzoekend vertelt en in alles wat ze op haar mooie zolder ontdekt bezieling vindt. Wat passeert er o.a. haar revue? Een dooie muis, een centje, een lege doos, een roltong, een harnas, een schoolbord en in alle gevallen Meisje Bloem zelf. Voor elke week van het jaar (52) is er een verhaal - een verhaal met een aanleiding, meestal iets wat ze op zolder vindt, een iets wat ze met honderd vragen te lijf gaat: 'Meisje Bloem zegt...' Er is ook een vertellersstem die doorvraagt: 'Maar Bloem, wat is dat dan, een zoen?' Waarop Meisje Bloem, na enig nadenken zegt: 'Een zoen is een cadeautje van je lippen voor iemand die je lief vindt.' Rechts staat het verhaal - links staat een driedelige strip over het verhaal in zwart-wit - uitermate sprekend!

Prentenboek met veel gebruiksmogelijkheden voor thuis en op school. Er is ook nog een 'Lesboek'* aan gekoppeld. In dezelfde serie 'Een leukere wereld' (en opzet) verscheen o.a. 'Meneer Boek'(2018)**.

Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. *zie a.i.'s deze week. **2017-42-5163 (2017/51). Oblong uitgave. Ook geschikt voor speciale opvoederscollecties.

Recensent: Mart Seerden

 

Recensie: NBD Biblion 2019:

 De gedachten van Meisje Bloem : lesboek met aanknopingspunten bij het prentenboek Meisje Bloem /

Clémence Leijen & Joris Leijten. - Nijmegen : Joleijt, [2019]. - 131 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 x 30 cm.

Oblong formaat lesboek (A4, smalle spiraalband, stevig papier, zwart-wit), waarin aanknopingspunten worden aangereikt om 52 verhalen uit het bijbehorende Prentenboek* van Meisje Bloem verder uit te diepen thuis of op school. De inhoud richt zich op kinderen vanaf ca. 5 jaar. Hoewel bedoeld voor deze doelgroep is de inhoud van dit Lesboek vooral gericht op de begeleiders van deze kinderen. De mooie levensverhalen van Meisje Bloem kennen een diepere laag, bijvoorbeeld: problemen oplossen, praten met je handen, grappig zijn, dromen, bewonderen of een slechte bui hebben. In dit lesboek worden ideeën aangereikt om de ervaringen van meisje Bloem te vergelijken met je eigen levenservaringen, begrippen verder uit te diepen en van taal te voorzien, voelen, denken en doen zelf een plek te geven in het eigen leven. Het stramien dat gevolgd wordt is: Wat ontdekt Meisje Bloem in zichzelf? Wat vind jij [mooi in de natuur]...? Het besprokene visualiseren. De educatieve insteek is bruikbaar voor thuis, op school en bij de kinderopvang. Uitgave met inleiding en informatie over de makers. Beide publicaties: mooie twee-eenheid. In dezelfde opzet verscheen het lesboek 'Het verhaal van meneer Boek'**. Voor begeleiders van kinderen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Met smalle spiraal buiten de band. *zie a.i.'s deze week. **2017-42-5164 (2018/06). Ook geschikt voor speciale opvoederscollecties.

Recensent: Mart Seerden