Boekrecensie LETS

Boekrecensie
Een winkeltje op mijn vloerkleed

Een winkeltje op mijn vloerkleed gaat over de wereld van Fleurtje en Floor. Zij zijn 2 zusjes, die ondernemend in het leven staan en hun mogelijkheden benutten. Ze hebben elk een schooltas, een moestuin en goede ideeën. Met de grote opbrengst van hun moestuin gaan ze aan de slag. Ze spreken mens en dier aan om hun schatten (appels, peren en groenten) te ruil aan te bieden, om zo hun schatten uit te bereiden op allerlei vlakken. Zoals het krijgen van spullen, hulp, vrienden en samenwerking met anderen mensen waardoor hun belevingswereld groter wordt.

Bij het leesboekje zit een lesbrief waarin leerkrachten/ouders uitgenodigd worden om de thema's uit het boekje met de kinderen samen te bespreken, uit te diepen en om ze te laten.
samen uit te beelden en te beleven. Het leesboekje gaat over ruilen en wat er allemaal samen kan hangen, zoals eerlijk delen, onderhandelen, de waarde van iets, duurzaamheid, in het nu zijn en creatief zijn. Het gaat over de noot en het plezier van ruilen en doorgeven. Het is een soort prentenboek met korte stukjes tekst erbij. De tekeningen zijn eenvoudig, beeldend en grappig.

Continue Reading


‘Vrolijk leren’ leesboekjes over (ruil)handel

Joleijt educatieve producten is een nieuwe serie ‘Vrolijk leren’ (www.joleijt.nl) gestart. Geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten. Het zijn in één keer twee nieuwe leesboekjes met tekeningen die kinderen in groep 4 (AVI- M4) zelfstandig kunnen lezen. De komende jaren zullen er meerdere boekjes volgen over verschillende thema’s.

Continue Reading


Kinderboekenweek 2020:  En toen?, over geschiedenis.

Vanaf 30 september a.s. tot zondag 11 oktober 2020 is de jaarlijkse Kinderboekenweek dit keer met het thema: En toen?. Joleijt heeft verschillende kinderboeken uitgegeven met Geschiedenis.

Joleijt heeft een KINDERBOEKWEEK ACTIE!!

  • Alle grote prentenboeken Meneer Boek, Madame Poubelle,  Meisje Bloem voor 10,00  (met porto € 3,50 extra). Alle drie voor 25,00 (met porto € 4, 50 extra).
  • De marskramer Joris Joleijt (klein) € 2,50. (met porto €  1,00 extra)

Het bedrag met deze bovenstaande nieuwe prijzen overmaken aan Joleijt via de rekeningnummer NL53 INGB 0003306087 o.v.v. welk Boek(en) en uw adres.

Continue Reading


Recensie Kinderfilosofie:

 

Het Centrum voor Kinderfilosofie heeft freelnance journaliste Else de Jonge gevraagd om en recensie te maken van het prentenboek  Meisje Bloem en lesboek en "De gedachten van Meisje Bloem" en gepubliceerd op Bron: http://kinderfilosofie.nl/recensie-meisje-bloem/

 

Recensie Meisje Bloem

OPRUIMEN IS SPULLEN NEERZETTEN ZOALS JE MOEDER DAT WIL

Door Else de Jonge

Een meisje moet van haar moeder haar kamer opruimen. Ze heeft daar weinig trek in en droomt van een prinsessenleven waarin lakeien haar sokken oprapen en bed opmaken. Ze besluit, geheel autonoom, haar kamer niet vandaag, maar morgen op te ruimen. De heldin van deze geschiedenis heet Bloem – hoewel, of dat haar naam is weten we niet zeker. Ze wordt zo genoemd omdat ze in de lente geboren is. In Meisje Bloem, een prenten- en verhalenboek leren we haar kennen in 52 verhaaltjes, elk fraai geïllustreerd met drie heldere zwart-wittekeningen. We volgen Bloem tijdens een speurtocht op zolder. Ze vindt daar spullen die haar ouders bewaard hebben – bestek, laarzen, een clownsneus, foto’s, een paraplu – en bedenkt daar van alles bij. Elk verhaaltje wordt afgesloten met een vraag aan Bloem, die daar haar eigen eigenzinnige antwoorden op geeft. Wat opruimen is? Spullen neerzetten zoals je moeder dat wil. En een postzegel? Dat is een treinkaartje voor een brief, om naar Nijmegen of Naarden af te reizen.

Bierkistje

Bij Meisje Bloem hoort een handig en overzichtelijk ‘lesboek met aanknopingspunten’, De gedachten van Meisje Bloem. In 52 hoofdstukjes die aansluiten bij de verhalen uit het basisboek geven de makers steeds drie stappen voor een kringgesprek over de betreffende verhalen. De eerste daarvan is een korte introductie, te verzorgen door de gespreksleider, van het thema (in het hierboven geschetste verhaaltje is dat ‘vasthouden aan wat jij goed vindt’). De tweede stap is een uitnodiging aan de deelnemers het thema op eigen ervaringen te betrekken en daarover te vertellen (‘wanneer hield jij vast aan wat je zelf goed vond en hoe werd daarop gereageerd?’). De derde stap is een activiteit: iets maken, samen iets bedenken, een spel doen of nog anders. Bij elk stappenplan worden eventuele ‘benodigdheden’ vermeld. Bij het kringgesprek over ‘vasthouden aan wat jij goedvindt’ bijvoorbeeld hoort een ‘bierkistje’. Wie wil mag erop gaan staan en vertellen ‘waarom hij geen plastic rietjes meer wil’ of geen ‘prikkende truien’ meer wenst te dragen.

Perspectivisme

De thema’s die met Meisje Bloem aan de orde komen – van ‘complimenten geven’ en ‘een slechte bui hebben’ tot ‘blij huilen’ en ‘de grappige kant van dingen zien’ – en de manier waarop ze in de handleiding worden uitgewerkt lijken vooral gericht op identiteitsontwikkeling: ontdekken wie je bent, vertrouwen op eigen emoties en gedachten, vaardigheden ontwikkelen die te verbaliseren en te delen met anderen. Daar is niks mee, integendeel, maar wie met kinderen wil filosoferen over maatschappelijke, politieke of hard core filosofische vraagstukken zal in de Meisje Bloem-boeken misschien minder van zijn gading vinden. Die gerichtheid op identiteitsontwikkeling is er mogelijk ook de reden van dat de makers in de inleiding van het handboek een gezichtspunt verdedigen wat ik maar even ‘perspectivisme’ zal noemen: het uitgangspunt dat we kinderen dienen te leren dat ‘mensen niet hetzelfde hoeven te denken’, dat ‘meningen naast elkaar kunnen bestaan’ en dat ‘iedereen zijn eigen waarden’ heeft. Dat klinkt sympathiek en is het waarschijnlijk ook, maar wat is er toch zo bezwaarlijk aan om kinderen – zeker de wat oudere uit de doelgroep – te leren dat kritiek een constructief element van een gesprek kan zijn, dat je jezelf en elkaar ermee kunt scherpen en vooruit kunt helpen, en dat ofschoon De Waarheid niet bestaat sommige gezichtspunten vooralsnog meer steun verdienen dan andere, simpelweg omdat er betere argumenten voor zijn? Het is een kritische overweging die ik heb bij een boek dat ik verder warm aanbeveel.

 

Clémence Leijten en Joris Leijten. Meisje Bloem en De gedachten van Meisje Bloem. Uitgeverij Joleijt, €19,90 per titel, te bestellen via de uitgever.

Recensie: Meisje Bloem, door Clémence Leijten & Joris Leijten

Door: Prof. dr. J.A.M. Bransen (Jan), Hoogleraar - Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef recent het boek ' Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs '(2019).  ( https://www.janbransen.nl/nl/ )

Een recensie 

Er zitten pareltjes tussen, zoals "De zakdoek", dat gaat over de grappige kant van boosheid zien, "De vork", dat gaat over 'krulmensen' die anders doen, en "De bos bloemen", dat gaat over dingen die ophouden te Bestaan.

Ik heb het over Meisje Bloem , een prentenboek voor kinderen en grote mensen dat vergezeld gaat van een lesboek met aanknopingspunten voor gesprekken. Het is geschreven en getekend door Clémence Leijten en Joris Leijten en in eigen beheer uitgegeven. Er zitten vaste, telkens terugkerende elementen in. Ieder verhaal gaat vergezeld van drie tekeningen en ieder verhaal bestaat uit drie stappen, waarvan de laatste stap van ieder verhaal met een vraag aan meisje Bloem begint, een vraag die het meisje, en natuurlijk ook de lezers , aanzet tot denken. “Maar Bloem, wat is dat dan, boos ?, Zo klinkt het in De zakdoek ; “Maar Bloem, wat is dat dan, een krulmens?” In De vork, en “Maar Bloem, wat is dat dan, bewaard?” In De bos bloemen .

Continue Reading


Meisje Bloem naar de bibliotheek

 

Voor de Openbare Bibliotheken in Nederland heeft Mart Seerden (ex directeur basisscholengroep Noord Limburg ) de volgende, enthousiaste recensies geschreven van het boek Meisje Bloem en het lesboek "De gedachten van Meisje Bloem". Binnenkort is Meisje Bloem zowel Prentenboek als Lesboek te leen via de openbare bibliotheken (of te bestellen).

Recensie: NBD Biblion 2019:

Meisje Bloem / door Clémence Leijten & Joris Leijten. - Nijmegen : Joleijt, [2019]. - 110 pagina's :

zwart-wit illustraties ; 21 x 30 cm (Een leukere wereld).

Oblong formaat prentenboek (A4, gelijmd, stevig papier, heel zwart-wit in zijn uitvoering) waarin we op een ontroerende manier kennismaken met Meisje Bloem. De ontroering zit hem in het gegeven dat Meisje Bloem (zo) geheel en al op haar eigen manier speelt, nadenkt, mijmert over de dingen die ze tegenkomt, onderzoekend vertelt en in alles wat ze op haar mooie zolder ontdekt bezieling vindt. Wat passeert er o.a. haar revue? Een dooie muis, een centje, een lege doos, een roltong, een harnas, een schoolbord en in alle gevallen Meisje Bloem zelf. Voor elke week van het jaar (52) is er een verhaal - een verhaal met een aanleiding, meestal iets wat ze op zolder vindt, een iets wat ze met honderd vragen te lijf gaat: 'Meisje Bloem zegt...' Er is ook een vertellersstem die doorvraagt: 'Maar Bloem, wat is dat dan, een zoen?' Waarop Meisje Bloem, na enig nadenken zegt: 'Een zoen is een cadeautje van je lippen voor iemand die je lief vindt.' Rechts staat het verhaal - links staat een driedelige strip over het verhaal in zwart-wit - uitermate sprekend!

Continue Reading


Boekpresentatie Meisje Bloem

Op zaterdagmiddag 30 maart 2019 werd een feestelijke boekpresentatie georganiseerd, in de Thiemeloods Nijmegen, voor ruim 40 mensen.
Na een toelichting van Joris Leijten op drie educatieve producten van Joleijt in de serie Een leukere wereld: Madame Poubelle, Meneer Boek en nu Meisje Bloem, vertelde auteur Clémence Leijten over de boodschap van dit nieuwe boek (lezing Clémence Leijten)

Aan Wethouder van Cultuur van de stad Nijmegen Noël Vergunst werd vervolgens het eerste prentenboek Meisje Bloem aangeboden. De Wethouder bedankte met een speechje, waarin hij zei, dat hij net als Joleijt van mening is, dat er op scholen, in het basisonderwijs maar óók in het hoger onderwijs, meer aandacht moet zijn voor filosoferen. 

Continue Reading


  • 1
  • 2